Instagram – kaitīgi veselībai?

instagram-1519537_960_720

Sociālie mediji nu jau kādu laiku tiek uzskatīti par smagu atkarību raisošiem, vairāk nekā cigaretes un alkohols. Attēlu dalīšanās vietne Instagram ir ierindota pirmajā vietā kā sociālais tīmeklis ar viskaitīgāko ietekmi uz jauniešu garīgo veselību, atklāj nesen publicēts ziņojums. Lielbritānijā kāda sabiedrības veselības un labdarības veselības kustība veica aptauju 2017. gada pirmajos mēnešos, kopā aptaujājot gandrīz 1500 jauniešus vecumā no 14 līdz 24 gadiem par viņu paradumiem sociālo mediju izmantošanā. Viņiem tika lūgts novērtēt skalā kā katra sociālo mediju vietne ietekmēja viņus 14 dažādos veselības un labklājības jautājumos, tostarp trauksme, depresija, vientulība, miega traucējumi, iebiedēšana un bailes palaist kaut ko garām (angliski – “FoMo” – Fear of Missing Out). Pamatojoties uz jauniešu vērtējumiem šajā aptaujā, Instagram tika minēts kā sociālais tīkls ar visnegatīvāko efektu. Fotogrāfiju augšupielādes platforma tiek uzskatīta par vienu no pastiprinātājiem izkropļotai izpratnei par sava un citu cilvēku ķermeņa tēlu, palielina bailes palaist kaut ko garām un tai ir nelabvēlīga ietekme uz veselīgu miegu. Mazliet labvēlīgāk šī platforma tiek ierindota tādās jomās kā pašizpausme, pašidentitāte un kopienu veidošana (bedste produkt anmeldelser).

Bilžu mirkļa sarunu platforma Snapchat saņēma otro mazāk pozitīvo vērtējumu, īpaši smagi atsaucoties uz bailēm palaist kaut ko garām un iebiedēšanu, izrēķināšanos jauniešu vidū, apsmiešanu, taču labvēlīgu rezultātu iegūstot pašizpausmes lauciņā. Populārā sociālā vietne Facebook aptaujā ierindojās kaut kur pa vidu ar tādiem faktoriem kā kaitīga ietekmi uz miegu un apsmiešana. Šī platforma, kas nenoliedzami ir populārākais sociālo mediju tīkls teju visā pasaulē, pozitīvi tiek vērtēts emocionālā atbalsta sniegšanā un iespējā veidot veselīgas interešu kopienas. Twitter bija otrais labākais no pieciem populārākajiem sociālajiem tīkliem, bet tik un tā neizpaliek ar virkni negatīvas ietekmes faktoriem. Līdzīgi kā Facebook, ietekme uz miega kvalitāti un iebiedēšanas taktika, ko izmanto tās lietotāji, bija topa augšgalā, savukārt pašizpausme ieņēma pozitīvu noti.

Vienīgā sociālo tīklu vietne mūsdienās, kas savu eksistenci atspēko ar vairāk pozitīvu nekā negatīvu ietekmi uz garīgo veselību, ir video koplietošanas vietne YouTube. Video koplietošanas platforma tika ierindota tik augstu tieši ar savu spēju palielināt informētības līmeni un apzināšanos, veidojot kvalitatīvas un ar informāciju bagātas kopienas, kā arī veicinot radošu pašizpausmi. Vērā ņemamā negatīvā ietekme, ko rada šī platforma, ir līdzīga kā visiem citiem iepriekš minētajiem – tā ir negatīva ietekme uz miega daudzumu un kvalitāti.

Aptaujas iniciatori un pētnieki uzskata, ka ir interesanti redzēt Instagram un Snapchat sarakstā kā vissliktāk ietekmējošos attiecībā uz garīgo veselību un labklājību. Abas šīs platformas ir ļoti vērstas tieši uz vizuālo attēlu un, šķiet, rada neatbilstības un nemiera sajūtu jauniešos. Viņi arī min vairākus pasākumus, kurus būtu nepieciešams ieviest, lai mazinātu augošo negatīvo ietekmi uz jauniešu garīgo veselību caur šādiem un līdzīgiem sociālajiem tīkliem. Viens no ieteikumiem bija izmantot izlecošos paziņojumus, sociālo tīklu izmantošanas brīdinājums, kas informētu lietotājus par smagajām sekām, kādas var iestāties, ja viņi izmanto konkrēto vietni pārāk ilgu periodu. Vēl ieteikumos atspoguļojās vēlme iekļaut sociālo mediju platformās informāciju, kurā uzsvērts, ka platformā publicētie fotoattēli lielākoties ir digitāli manipulēti. Kā arī ieviest drošu sociālo mediju lietošanas nodarbības vai īsu izglītības kursu visās skolās vai ārpusskolas nodarbību vietās (affugter tilbud).

Atbildot uz pētījuma rezultātiem, Instagram izplatīja paziņojumu, ka uzturēt platformu kā drošu un atbalstošu vietu ir viņu top prioritāte.